Disclaimer

 

TEKSTEN – BEELDEN

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Kunstgrascentrum BVBA levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Kunstgrascentrum BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Kunstgrascentrum BVBA  Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld, Het Belgisch recht is van toepassing

Informatie Kunstgrascentrum BVBA

Kunstgrascentrum BVBA
Torhoutsesteenweg 628
8400 Oostende - Belgium

https://www.kunstgrascentrum.be
Telefoon: +32 (0)59 55 08 60
BTW‐BE: 0687.764.642