Privacy

 

De Kunstgrascentrum privacyverklaring is van toepassing op alle websites die beheerd worden door Kunstgrascentrum BVBA. En zijn gelieerde ondernemingen of merknamen. Onderstaand vindt u onze beknopte privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van offertes, aanvragen, het voeren van correspondentie, algemeen klanten beheer, en het aanbieden van producten en diensten.

Ook houden we de gegevens die van toepassing zijn op uw projecten of diensten zorgvuldig bij in het kader van wettelijke aansprakelijkheid.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt

Voor het afhandelen van uw aanvragen, door onszelf of andere die bij de afhandeling betrokken zijn.

Voor het leggen van contact met u, met betrekking tot het behandelen van uw klant dossier en het aanbieden van producten en diensten.

Ter ondersteuning van producten en diensten die u bij ons hebt afgenomen.

Uw gegevens worden tot 10 jaar na einde contract bijgehouden.

Uw mogelijkheden en rechten

U heeft het recht op het aanvragen van inzage, wijzigingen en verwijdering. Indien u een verwijdering aanvraagt kan dit alleen voor de gegevens die geen verband houden met wettelijke verplichtingen en contracten (aansprakelijkheid).

U kan de inzage, wijzigingen of verwijdering alsook meer informatie vragen op info@kunstgrascentrum.be

Ook kan u indien u niet wenst deel te nemen aan direct marketing terecht op dit email adres of uitschrijven via de link onderaan de email.

We beantwoorden alle aanvragen binnen de 30 dagen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens behandelen kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)